Política de Privacitat

D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades personals a un fitxer responsabilitat de Masia Hostal dels Frares que ha estat degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’informar-li sobre els productes i serveis sol·licitats, així como l’enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos.

Li informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de Masia Hostal dels Frares, situat a Quarter de l’Est, 4 – 43570 Santa Barbara – Tarragona.

Li informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per la seva conservació, a terceres persones.